Kwaliteit

certificat-certid-non-gmo certificat-coceral certificat-gmp certificat-ISCC certificat-QS certificat-rtrs FeedChainAlliance RiskPlaza Sedex SecureFeedChecked

Als grondstofleverancier zijn we er ons terdege van bewust dat we een belangrijke schakel zijn in de voedselketen. Geen enkele inspanning is ons daarom te veel om veilige producten af te leveren.
Vanden Avenne Commodities streeft er dan ook naar een optimale kwaliteit te garanderen. Eerst en vooral moet aan de minimale vereisten voldaan worden in de wet- en regelgeving. En daarnaast moet het bedrijf voldoen aan de ISO-, GMP- en HACCP-vereisten die de onderneming zelf vooropgesteld heeft.

Vanden Avenne Commodities maakt gebruik van een eigen track-&-tracesysteem om bij een mogelijk probleem in de voedselketen onmiddellijk en accuraat te kunnen reageren. Daarbovenop biedt de onderneming maatoplossingen aan voor een gewaarborgde kwaliteit (bv. ggo-vrije grondstoffen).

Leveranciers en producenten van grondstoffen moeten bij Vanden Avenne Commodities niet alleen voldoen aan de algemene GMP/HACCP-kwaliteitsgarantiesystemen, maar worden bovendien zorgvuldig geselecteerd op basis van bijkomende criteria en klantenvereisten. Regelmatige leveranciersbezoeken en -audits vormen daar een essentieel onderdeel van.
Ook het verduurzamen van de grondstofstromen maakt integraal deel uit van ons beleid. Zo kunnen grondstoffen aangeleverd worden volgens de certificatieschema’s RTRS of Proterra, en leveren we ook duurzaam gecertificeerde grondstoffen voor de productie van biobrandstoffen (RED).

De opslag van onze grondstoffen wordt uitsluitend toevertrouwd aan gecertificeerde op- en overslagbedrijven, waar de follow-up van de staat van de goederen, hygiëne, ongediertebestrijding en een optimaal voorraadbeheer centraal staan. Ook deze toeleveranciers ondergaan op regelmatige tijdstippen audits door ons kwaliteitsteam.

Vanden Avenne Commodities zet zich voor dit alles actief in bij diverse beroepsverenigingen, overlegplatformen en andere organisaties, om zo de vinger aan de pols te houden op het vlak van voedselveiligheid, voedingswaarde, duurzaamheid en de specifieke wensen van zijn klanten. Dit maakt integraal deel uit van het kwaliteitsbeleid van het bedrijf.