Vanden Avenne Commodities vermarkt DDGS – Distiller’s Dried Grains with Solubles -, een bijproduct van de bio-ethanol industrie, meer bepaald van Alco Bio Fuel (ABF Gent) en Alco Energy Rotterdam (AER).

DDGS Proticorn® is de productnaam van de DDGS die wij verhandelen. DDGS Proticorn®, een uniek eindproduct met een uniek recept: de concentratie aan eiwitten is ongeveer drie keer zo hoog als in zijn basisproduct mais, het bevat 28% eiwit. DDGS Proticorn® wordt zowel als meel als onder de vorm van pellets verkocht. Afnemer is de veevoederindustrie, voor in het voeder van melk- en vleesvee, varkens en pluimvee.

GMO vrij

DDGS Proticorn is een non-GMO & antibiotica vrij voederingrediënt. Beide productielocaties Alco Bio Fuel (Gent) en Alco Energy (Rotterdam) zijn GMP+ MI105 GMO Controlled gecertificeerd. Enkel Europese gecertificeerde non-gmo maïs, non-gmo gist en non-gmo enzymen worden gebruikt in het productieproces. In geen enkel stadium van de productie worden antibiotica gebruikt.

Future Proof

Het productieproces van DDGS Proticorn is gebouwd rond duurzaamheid: een WKK-installatie op aardgas die efficiënt zijn eigen elektriciteit en stoom opwekt, het gebruik van bewezen duurzaam gecultiveerde Europese non-gmo maïs (ISCC gecertificeerd) en best beschikbare technologie voor CO2-afvang tijdens fermentatie. Dit maakt van onze DDGS Proticorn een duurzame eiwitbron.

consistente kwaliteit

Bij het leveren van maïs worden strikte criteria gehanteerd. Het uitgebreide systeem voor gewasmonitoring én het GMP-kwaliteitssysteem zorgen voor een grondige analyse. Stalen van DDGS Proticorn worden dagelijks gecontroleerd door onafhankelijke geaccrediteerde laboratoria. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van DDGS Proticorn nauwlettend volgen en een transparant kwaliteitsoverzicht communiceren naar onze klanten. Ons track record toont aan dat DDGS Proticorn al jaren een veilig en consistent ingrediënt is om te gebruiken in uw mengvoer.

nutritioneel profiel

DDGS Proticorn is een eiwit- en vetrijke plantaardige grondstof met uitstekende verteerbaarheidseigenschappen. Het heeft een uitgebalanceerd mineralen- en fosforprofiel met een laag asgehalte. Studies (bij Schothorst Feed Research) tonen een consistente betrouwbare verteerbaarheid van aminozuren en vezels aan. Dit voederingrediënt wordt gebruikt in mengvoer voor verschillende soorten vee (zoals pluimvee, varkens, rund- en melkvee) waar een positieve invloed op de voeropname, goede prestaties in lichaamsgewichtstoename en bevredigende voerconversie-ratio's zijn waargenomen.

Regionale productie

Alco Bio Fuel & Alco Energy hebben bewezen betrouwbare productie-eenheden te zijn die een gestage stroom DDGS Proticorn produceren. Het is een regionaal voederingrediënt: Europese productie met Europese grondstoffen, minder uitstoot door een kortere logistieke keten. Het ervaren team van Vanden Avenne Commodities is altijd beschikbaar voor commerciële vragen, geoptimaliseerde logistieke oplossingen en volledige klantenondersteuning.